Nordisk Film indfører ledsagerordning, så mennesker med handicap kan tage deres ledsager/hjælper gratis med i biografen. Ordningen omfatter alle Nordisk Film biografer, ordningen kræver blot, at du har et gyldigt ledsagerkort.

Farvelfærdsstat
Forsker ved Syddansk Universitet, Katrin Hjort, har i sin doktorafhandling ”Farvelfærdsstat” netop redegjort for, at velfærd er blevet noget, som man forhandler sig til. De stærke får, hvad de har brug for, mens ”de sårbare får det sværere”, udtaler hun i Fyens Stiftstidende den 9. december 2013.
Denne udtalelse har fået flere politikere til at reagere, og familieordfører Julie Skovsby fra Socialdemokratiet kontaktede straks Katrin Hjort for at få et eksemplar af ”Farvelfærdsstat” til nærmere læsning. Dette stod at læse i Fyens Stiftstidende den 10. december 2013. Sådan! Og hvad så?